Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle abonnementen.

Een abonnement kan op elk gewenst moment ingaan met stilzwijgende verlenging van telkens een maand. Je kunt het abonnement op elk moment stoppen.

Het abonnement is op elk moment opzegbaar door een email te sturen naar opzeggen@rebelyoga.nl.

Met een abonnement krijgt de gebruiker het recht om video's gedurende een bepaalde periode op de website te bekijken. De video's en alle auteursrechten blijven eigendom van Rebel Yoga.

Het is niet toegestaan video's te downloaden, kopieëren, dupliceren, publiceren, verspreiden of op een andere manier voor derden toegangelijk te maken.

Abonnementen zijn strikt persoonlijk: Alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat mag gebruik maken van het account. Het beschikbaar stellen van inlogcodes aan derden is uitdrukkelijk verboden.

Het is niet toegestaan om op meer dan één computer tegelijk ingelogd te zijn.

Het is niet toegestaan om video's in het openbaar te vertonen zonder uitdrukkelijk toestemming vooraf van Rebel Yoga.

Overtreding van bovenstaande regels kan ertoe leiden dat het account definitief wordt geblokkeerd zonder recht op teruggave van het abonnementsgeld. Hiernaast behoudt Rebel Yoga het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, deze schade te verhalen op de gebruiker.

Rebel Yoga doet zijn best om ervoor te zorgen dat de video's altijd beschikbaar zijn en kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor technische problemen buiten onze invloed.

Rebel Yoga doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist en compleet is en kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van eventuele fouten.

Rebel Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de yoga-video's of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

Voor gebruik van de databandbreedte van de server geldt een 'fair use policy'. In de praktijk betekent dit dat bij normaal gebruik de yogavideo's onbeperkt bekeken kunnen worden. Rebel Yoga houdt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.